W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Pilawa
Aleja Wyzwolenia 158
08-440 Pilawa

tel.: (+48) 25 685 61 10
e-mail: urzad@pilawa.com.pl

adres ESP: /1403103/skrytka
serwis www
: https://www.pilawa.com.pl

NIP - Miasto i Gmina Pilawa do FV: 8262037244

NIP - Urząd Miasta i Gminy Pilawa: 8261102040

 

Statystyki oglądalności BIP od dnia 19.07.2023

Statystyki strony Urząd Miasta i Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 2012
Obwieszczenie Obwieszczenie o umorzeniu postępowania administracyjnego 835
Kierownictwo urzędu 804
Numery kont bankowych 706
Godziny pracy 611
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa budynku magazynowego z częścią socjalno-techniczną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 418/16, 418/29 oraz 418/30 obręb Trąbki, gm. Pilawa 395
POSTANOWIENIE NR 42/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W SIEDLCACH II z dnia 19 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w podziale Miasta i Gminy Pilawa na stałe obwody głosowania 346
ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2024 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy 344
Wykaz lokali użytkowych stanowiących własność Miasta i Gminy Pilawa, przeznaczonych do oddania w najem 336
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na terenie Miasta i Gminy Pilawa w roku 2024 335
IBiGN.6733.7.2024 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Puznówka sieć kanalizacji sanitarnej BIP 330
Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 30 stycznia 2024 r. 316
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Pilawie z dnia 4 marca 2024 r. o możliwości dodatkowych zgłoszeń 296
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa z dnia 12 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej 268
POSTANOWIENIE NR 16/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W SIEDLCACH II z dnia 19 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w podziale Miasta i Gminy Pilawa na okręgi wyborcze 263
Ekodoradca 258
Obwieszczenie WOOŚ-II.420.3.2022.DF.35 248
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 244
Obwieszczenie B.6740.923.2023.MW 242
Ogłoszenie o naborze planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Pilawa do 2033 r. 240
Obwieszczenie OSRK.6220.9.2022 218
Uchwała Nr 3.e./58/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2024 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pilawa za 2023 rok. 216
Ogłoszenie wyników postępowania konkursowego przeprowadzonego w Urzędzie Miasta i Gminy w Pilawie w dniu 19 marca 2024 r., w którym wyłoniono oferentów na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na terenie Miasta i Gminy Pilawa w 2024 roku 215
Sprawozdania finansowe MiG - I kw. 2024 r. 214
Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego 210
Albina Łubian 203
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa z dnia 8 marca 2024 roku o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika 201
Obwieszczenie WOOŚ-I.4221.192.2022.MŚ.4 188
INFORMACJA Miejskiej Komisji Wyborczej w Pilawie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach 185
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 12 marca 2024 r. 185
ds. zamówień publicznych 184
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie losowań 184
POSTANOWIENIE NR 210/2024 Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 180
OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Pilawa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko przeprowadzoną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 179
Obwieszczenie WOOŚ-II.420.3.2022. DF.28 176
Obwieszczenie WW.ZUZ.4210.81.2024.KAK 176
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Pilawie z dnia 20 marca 2024 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 2 173
Wyciąg z Postanowienia Komisarza Wyborczego w Siedlcach II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 173
Informacja Komisarza Wyborczego w Siedlcach II o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości gm. Pilawa 162
POSTANOWIENIE NR 174/2024 Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 162
POSTANOWIENIE NR 152/2023 Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 159
Raport podsumowujący przeprowadzone konsultacje społeczne w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta i Gminy Pilawa 159
Anna Grzegrzółka-Woźniak 158
Informacja o Bezpłatnym transporcie osób niepełnosprawnych do i z lokalu wyborczego, informacja o godzinie transportu 154
INFORMACJA o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego 153
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Pilawie z dnia 20 marca 2024 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 12 150
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Pilawie z dnia 20 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Pilawie zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 146
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa o organizacji bezpłatnego transportu w związku z wyborami do Sejmu i Senatu RP oraz referendum ogólnokrajowym zarządzonymi na dzień 15 października 2023 r. 143
OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Siedlcach z dnia 20 września 2023 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 18 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 140
Monika Śniegucka 139
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Obwieszczenie Obwieszczenie o umorzeniu postępowania administracyjnego 835
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa budynku magazynowego z częścią socjalno-techniczną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 418/16, 418/29 oraz 418/30 obręb Trąbki, gm. Pilawa 395
Burmistrz 367
Obwieszczenie WOOŚ-II.420.3.2022.DF.35 248
Obwieszczenie OSRK.6220.9.2022 218
Obwieszczenie WOOŚ-I.4221.192.2022.MŚ.4 188
Obwieszczenie WOOŚ-II.420.3.2022. DF.28 176
Obwieszczenie WW.ZUZ.4210.81.2024.KAK 176
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 352/2, 353/2, 354 i 355 m. Lipówki, gm. Pilawa" 126
Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi wojewódzkiej nr 805 wraz z budową odcinków dróg gminnych, tj. ul. Wojska Polskiego i Dworcowej wraz ze skrzyżowaniami tych dróg z projektowaną drogą wojewódzką nr 805 na terenie gm. Pilawa 121
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn "Dot. projektowanej zabudowy mieszkaniowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działce ew. nr 36/12" w m. Łucznica gm. Pilawa 120
Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania 112
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o konieczności oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn "Dot. projektowanej zabudowy mieszkaniowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działce ew. nr 36/12" w m. Łucznica gm. Pilawa 111
Obwieszczenie o wydaniu decyzji 100
Obwieszczenie OSRK.6220.2.2023 99
Obwieszczenie OSRK.6220.3.2023 95
Obwieszczenie OSRK.6220.4.2023 95
Obwieszczenie zawiadamiające społeczeństwo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polagającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej Jaźwiny o mocy do 3MW” realizowanego na terenie Gminy Pilawa, w miejscowości Jaźwiny 94
Obwieszczenie WOOŚ-II.420.61.2023.MW.3 92
Obwieszczenie OSRK.6220.9.2021 91
Obwieszczenie OŚRK.6220.2.2022 91
Obwieszczenie OŚRK.6220.2.2022 89
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.701.2023.KK 87
Obwieszczenie IBiGN.6733.6.2023 85
Obwieszczenie OSRK.6220.2.2022 83
Obwieszczenie OŚRK.6220.4.2023 81
Obwieszczenie zawiadamiające społeczeństwo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polagającego na „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Puznówka gm. Pilawa” realizowanego na terenie gminy Pilawa, w miejscowości Puznówka 80
Obwieszczenie zawiadamiające społeczeństwo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polagającego na „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wygoda gm. Pilawa” realizowanego na terenie gminy Pilawa, w miejscowości Wygoda 78
Raport o stanie Miasta i Gminy Pilawa za rok 2022 74
Raport o stanie Miasta i Gminy Pilawa za rok 2018 66
Raport o stanie Miasta i Gminy Pilawa za rok 2019 65
Raport o stanie Miasta i Gminy Pilawa za rok 2020 62
Raport o stanie Miasta i Gminy Pilawa za rok 2021 60
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa rozlewni gazu płynnego wraz z przebudową budynku administracyjno-socjalnego na działce o nr ewid. 234/2 w obrębie Pilawa 44
Obwieszczenie o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 352/2, 353/2, 354, 355 w obrębie Lipówki 32
Obwieszczenie dla społeczeństwa o wszczętym postępowaniu adminitracyjnym w sprawie wydania decyzji o środoiwskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Projektowana zabudowa mieszkaniowa wraz z towarzyszącą infrastrukturą w m. Łucznica, gm. Pilawa na działce nr ewid. 36/12 21
Obwieszczenie o wydaniu postanowiecnia podejmującego zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Projektowanej zabudowy mieszkaniowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w m. Łucznica, gm. Pilawa na działce ewid. nr 36/12" 20
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administarcyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Puznówka gm. Pilawa 18
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Uchwała nr LXXIX.528.2024 399
Uchwała nr LXXVIII.525.2024 362
Uchwała nr LXXIX.530.2024 347
Uchwała nr LXXIX.531.2024 263
Transmisje obrad 207
Uchwała nr LXXIV.494.2023 192
Uchwała nr LXXVI.513.2024 187
Uchwała nr LXXVI.514.2024 187
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Pilawie 181
Uchwała nr LXX.462.2023 179
Uchwała nr LXXVIII.526.2024 178
Uchwała nr LXXVII.518.2024 165
Uchwała nr LXXVII.517.2024 158
Uchwała nr LXXVII.515.2024 156
Komisja Rewizyjna 154
Uchwała nr LXXVII.516.2024 147
Uchwała nr LXXIX.527.2024 145
Krzysztof Gawryś 116
Agnieszka Piętka 110
Dorota Niemiec-Jóźwicka 106
Radosław Parzyszek 105
Anna Bujwid 104
Grzegorz Zakrzewski 104
Dorota Niemiec-Jóźwicka 102
Marcin Zawadka 102
Marek Andrzejczyk 101
Radosław Parzyszek 96
Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 94
Tomasz Gałat 91
Grzegorz Zakrzewski 89
Radosław Wojno 88
Uchwała nr LXXIII.477.2023 88
Marek Andrzejczyk 86
Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Porządku Publicznego 85
Marek Saganek 85
Mirosław Jarosławski 82
Mirosław Jarosławski 82
Uchwała nr LXX.460.2023 82
Komisja Skarg Wniosków i Petycji 81
Krzysztof Gawryś 81
Uchwała nr LXX.463.2023 81
Jarosław Paradowski 80
Konrad Gano 80
Uchwała nr LXXII.473.2023 80
Uchwała nr LXXVI.511.2024 79
Anna Bujwid 78
Uchwała nr LXXI.468.2023 78
Uchwała nr LXXVI.509.2024 78
Uchwała nr LXXVI.510.2024 78
Uchwała nr LXXIII.481.2023 75
Statystyki strony Miasto i Gmina
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Sołectwa 853
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych 458
IBiGN.6733.7.2024 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Puznówka sieć kanalizacji sanitarnej BIP 330
OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Pilawa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko przeprowadzoną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 179
IBiGN.6733.7.2024 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Puznówka sieć kanalizacji sanitarnej BIP spadkobiercy 123
Zaw. o wszczęciu postępowania - Jaźwiny wodociąg 115
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 95
Uchwała Nr 3.j./13/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 stycznia 2024 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Pilawa 73
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - IBiGN.6733.3.2024 73
Uchwała Nr 3.l./12/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 stycznia 2024 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej. 70
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - IBiGN.6733.2.2024 69
OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Pilawa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko przeprowadzoną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 67
Zawiadomienie o wydaniu Dec. Nr 2.2024 - IBiGN.6733.8.2023 - Wygoda kanalizacja sanitarna 61
Zawiadomienie o wydaniu Dec. Nr 3.2024 - IBiGN.6733.1.2024 61
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pilawa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko przeprowadzoną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 60
Uchwała Nr 3.b/26/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 7.09.2022 w sprawie opinii o możliwości wykupu przez Miasto i Gminę Pilawa obligacji komunalnych 58
Obwieszczenie - Wojewoda Mazowiecki wydanie decyzji Nr 94.LOK.2023 Jaźwiny sieć wodociągowa dz. 349.5 57
Obwieszczenie IBiGN.6730.75.2023 56
Obwieszczenie IBiGN.6730.84.2023 54
Zawiadomienie o wydaniu Dec. Nr 1.2024 - IBiGN.6733.6.2023 - MOP Lipówki BIP 51
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - IBiGN.6733.1.2024 50
Protokół z dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagosp. przestrzennego cz. miasta Pilawa 49
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - IBiGN.6730.23.2024 48
IBiGN 6730.16.2024 Zawiadomienie - Gocław BIP 43
zawiadomienie o wydaniu decyzji Wygoda wodociąg i kanalizacja 43
Zawiadomienie o wydaniu Dec. Nr 4.2024 - IBiGN.6733.3.2024 - Gocław świetlica wiejska... 39
IBiGN.6733.2.2024 Zawiadomienie o rozszerzeniu postępowania administracyjnego Jaźwiny PGE Dystrybucja BIP 34
IBiGN.6733.9.2024 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Trąbki DOM KULTURY BIP 16
Dec. Nr 2.2024 o warunkach zabudowy IBiGN.6730.80.2023 obwieszczenie BIP.pdf 15
IBiGN 6730.54.2024 Zawiadomienie - BIP Kalonka 15
Zaw. o wszczęciu postępowania - Trąbki PGE Dystrybucja BIP 14
IBiGN 6730.58.2024 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - BIP Wygoda 8
IBiGN 6730.60.2024 Zawiadomienie o wszczęciu postepowania - BIP Wygoda 8
IBiGN 6730.56.2024 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - BIP Wygoda 7
IBiGN 6730.59.2024 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - BIP Wygoda 7
Dec. Nr 34.2024 obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy IBiGN.6730.16.2024 BIP 4
IBiGN.6733.7.2024 ZAWIADOMIENIE o wydanym Postanowieniu o zawieszeniu postępowania dec. CP. Puznówka Kanalizacja BIP 3
IBiGN.6733.7.2024 ZAWIADOMIENIE o wydanym Postanowieniu o zawieszeniu postępowania dec. CP. Puznówka Kanalizacja BIP spadkobiercy 3
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki organizacyjne 877
Statystyki strony Sołectwa
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Sołectwa 853