W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Pilawa
Aleja Wyzwolenia 158
08-440 Pilawa

tel.: (+48) 25 685 61 10
e-mail: urzad@pilawa.com.pl

adres ESP: /1403103/skrytka
serwis www
: https://www.pilawa.com.pl

NIP - Miasto i Gmina Pilawa do FV: 8262037244

NIP - Urząd Miasta i Gminy Pilawa: 8261102040

 

Ogłoszenie o naborze planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Pilawa do 2033 r.

OGŁOSZENIE

 
Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Pilawie uchwały nr LXXIV.512.2024 z dnia 19 stycznia 2024 o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Pilawa do 2033 roku.
 
W dniu 19 stycznia 2024 r. radni podjęli uchwałę o przystąpieniu do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Pilawa do 2033 roku. Działania prowadzone w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji skupiać się będą na obszarze rewitalizacji, który został wyznaczony uchwałą LXXIV.494.2023 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta i Gminy Pilawa, jako obszar Gminy wymagający szczególnego wsparcia.

Rewitalizacja jest procesem wieloletnim, kompleksowym, zakładającym włączenie społeczne, partnerstwo i wielopoziomowe zarządzanie. Kluczową płaszczyzną wyboru działań rewitalizacyjnych jest sfera społeczna, która następnie musi być przedmiotem koordynacji działań w tym, i w innych obszarach: gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym. Ze względu na to, że celem rewitalizacji jest równoczesna odnowa społeczna, gospodarcza, kulturowa, przestrzenna (w tym także techniczna) oraz środowiskowa, nadanie nowych funkcji, remonty lub modernizacja techniczna infrastruktury muszą być środkiem, a nie celem rewitalizacji.

Zaplanowane do realizacji przedsięwzięcia rewitalizacyjne w Mieście i Gminie Pilawa mają przyczynić się do pobudzenia aktywności społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców, poprawy jakości życia uwzględniając wszystkie grupy społeczne, przywrócenia estetyki i ładu przestrzennego, ochrony środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, a także przeciwdziałać problemom zdiagnozowanym na obszarze rewitalizacji. Szczegółową diagnozę obszarów problemowych w gminie przedstawia Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji załączona poniżej.

Osią działań rewitalizacyjnych jest społeczność lokalna i jej potrzeby. Skuteczność procesu rewitalizacji warunkowana jest między innymi przez partycypację społeczną.

W związku z powyższym ogłasza się nabór planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Pilawa do 2033 r. 

Do Programu mogą zostać wpisane przedsięwzięcia rewitalizacyjne zlokalizowane na wyznaczonym obszarze rewitalizacji, które będą rozwiązywać występujące na nim problemy w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej oraz przyczynią się do poprawy warunków życia na tym obszarze. Propozycje mogą być zgłaszane zarówno przez osoby fizyczne, jak i przez instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, koła, kluby, podmioty gospodarcze i inne.

Propozycje przedsięwzięć rewitalizacyjnych należy zgłaszać poprzez formularz zgłoszeniowy, który powinien zawierać dokładny opis propozycji zadania.

Wypełniony formularz należy przesłać do dnia 05.03.2024 r. w formie elektronicznej na adres mailowy: rewitalizacja@pilawa.com.pl, w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta i Gminy Pilawa, Al. Wyzwolenia 158, 08-440 Pilawa lub złożyć osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Pilawa

Nie będą rozpatrywane wnioski:
a) z datą wpływu po dniu 05.03.2024 r.,
b) bez danych kontaktowych,
c) przesłane w formie innej niż na formularzu zgłoszeniowym.

Liczymy na Państwa zaangażowanie i zachęcamy do współtworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Pilawa do 2033 r.!

Załączniki

Powiadom znajomego