W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Pilawa
Aleja Wyzwolenia 158
08-440 Pilawa

tel.: (+48) 25 685 61 10
e-mail: urzad@pilawa.com.pl

adres ESP: /1403103/skrytka
serwis www
: https://www.pilawa.com.pl

NIP - Miasto i Gmina Pilawa do FV: 8262037244

NIP - Urząd Miasta i Gminy Pilawa: 8261102040

 

Raport podsumowujący przeprowadzone konsultacje społeczne w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta i Gminy Pilawa

Raport podsumowujący przeprowadzone konsultacje społeczne

projektu uchwały Rady Miejskiej w Pilawie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta i Gminy Pilawa

 

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485 ze zm.) przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Pilawie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta i Gminy Pilawa, które miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Konsultacje odbyły się w terminie od dnia 11 października 2023 r. do dnia 16 listopada 2023 r. w następujących formach:

1. Zbierania uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze można było dostarczyć:

  • w postaci papierowej na adres Urzędu Miasta i Gminy Pilawa, ul. Aleja Wyzwolenia 158, 08-440 Pilawa lub złożonej osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Pilawa;
  • w postaci elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mailowy: rewitalizacja@pilawa.com.pl.

2. Spotkania konsultacyjnego on-line, które odbyło się w dniu 24 października 2023r. za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. 

3. Ankiety on-line dostępnej pod adresem:  https://forms.office.com/e/taHpcF37h0

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o rewitalizacji, informację o konsultacjach społecznych ww. projektu uchwały, ogłoszono nie później niż w dniu rozpoczęcia konsultacji społecznych
11 października 2023 r.:

  • przez publikację w prasie;
  • przez wywieszenie w widocznym miejscu na terenie objętym dokumentem poddawanym konsultacjom w siedzibie obsługującego go urzędu;
  • przez udostępnienie informacji na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na swojej stronie internetowej;
  • w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

Formularz zgłaszania uwag, diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy oraz projekt ww. uchwały wraz z załącznikiem graficznym, dostępne były:

  • na stronie internetowej Miasta i Gminy Pilawa: http://www.pilawa.com.pl/;
  • na stronie podmiotowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.pilawa.com.pl/;
  • w formie papierowej udostępnionej na żądanie osób zainteresowanych w Urzędzie Miasta i Gminy Pilawa, ul. Aleja Wyzwolenia 158, 08-440 Pilawa (pokój nr 105).

Protokół z przeprowadzenia badania ankietowego

Podczas trwania konsultacji społecznych interesariusze rewitalizacji mieli możliwość wzięcia udziału w ankiecie on-line dotyczącej wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta i Gminy Pilawa. Liczba wypełnionych ankiet wyniosła 2. Wyniki ankietyzacji potwierdziły występowanie nagromadzenia negatywnych zjawisk w sferze społecznej oraz innych sferach na obszarze wskazanym jako obszar rewitalizacji. Wspomniane wyniki posłużą opracowaniu diagnozy szczegółowej obszaru rewitalizacji przy przygotowywaniu Gminnego Programu Rewitalizacji. Podsumowanie badania ankietowego w postaci raportu dostępne jest pod linkiem: Podsumowanie badania ankietowego.

Protokół z otrzymanych formularzy do zgłaszania uwag

W trakcie konsultacji społecznych w wyznaczonym terminie nie wpłynął żaden wypełniony formularz składania uwag do projektu uchwały z załącznikami.

Protokół z przeprowadzenia spotkania konsultacyjnego

Jedną z form konsultacji społecznych ww. projektu uchwały wraz z załącznikiem było spotkanie konsultacyjne on-line z interesariuszami procesu rewitalizacji, które odbyło się w dniu 24 października 2023 r. za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Na spotkaniu konsultacyjnym przedstawiona została propozycja granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz metodologia ich wyznaczenia. Uczestnicy mieli możliwość przedstawienia swoich wniosków, a także swobodnego udziału w dyskusji na temat wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Podczas spotkania nie zgłoszono żadnych uwag ani propozycji zmian projektu. W spotkaniu wzięło udział 1 osoba. 

Załączniki

Diagnoza pdf, 2.94 MB

Powiadom znajomego